Мало Скопјанче

„…Не знам како да се опишам, јас се осеќам како добро дете. Родена сум во Скопје, тоа е мојата татковина, тука сум била секаде. Но овој град не го сакам затоа што е многу загадено. Да нема повеќе ѓубрина е мојата единствена желба за него. Нешто што го нема во Скопје а сакам да го гледам е мравојад, има во Америка а тука кај нас не…“