Љубка и Љубинка

„… Го сакаме Скопје, тука сме родени, израснати, остарени.. Скопје е нашиот роден град . Иако сме виделе доста работи сакаме нешто ново. Некои нови убави градби, музеи, нешто интересно. Ние не се движиме многу и тешко е да кажеме што да се промени, но имаме желби да има повеќе клупи каде што ќе можеме да седнеме, повеќе корпиза отпадоци, повеќе дрва и вакви паркови. Ние сме стари баби, скопјанки…“